This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK

most recent model run

                               

регион - GEFS TS - Европа

параметер - GEFS TS - ветер 10 m

Model

погода Model GEFS TS Ensemble - Европа Москва

основа

Москва [m/s]

дата [UTC]минимумсреднеемаксимумСреднеквадратическое отклонениеOperational runControl run
16.01.2021 00 2.5 m/s 2.8 m/s 3.1 m/s± 0.2 m/s 2.8 m/s
16.01.2021 06 2.4 m/s 2.8 m/s 3.6 m/s± 0.3 m/s 2.8 m/s
16.01.2021 12 3.0 m/s 3.5 m/s 4.4 m/s± 0.3 m/s 3.4 m/s
16.01.2021 18 3.3 m/s 4.0 m/s 4.6 m/s± 0.2 m/s 4.3 m/s
17.01.2021 00 4.2 m/s 4.8 m/s 5.7 m/s± 0.4 m/s 4.8 m/s
17.01.2021 06 4.5 m/s 5.4 m/s 6.6 m/s± 0.5 m/s 5.8 m/s
17.01.2021 12 4.7 m/s 5.3 m/s 6.2 m/s± 0.4 m/s 5.9 m/s
17.01.2021 18 4.4 m/s 5.2 m/s 6.0 m/s± 0.4 m/s 6.0 m/s
18.01.2021 00 4.2 m/s 4.9 m/s 5.7 m/s± 0.4 m/s 5.7 m/s
18.01.2021 06 3.6 m/s 4.3 m/s 5.4 m/s± 0.5 m/s 5.0 m/s
18.01.2021 12 3.1 m/s 3.8 m/s 5.0 m/s± 0.4 m/s 4.2 m/s
18.01.2021 18 2.8 m/s 3.2 m/s 4.3 m/s± 0.4 m/s 3.8 m/s
19.01.2021 00 2.3 m/s 2.8 m/s 3.3 m/s± 0.3 m/s 2.6 m/s
19.01.2021 06 2.2 m/s 2.6 m/s 3.0 m/s± 0.2 m/s 2.4 m/s
19.01.2021 12 1.6 m/s 2.3 m/s 3.0 m/s± 0.3 m/s 2.1 m/s
19.01.2021 18 1.8 m/s 2.1 m/s 2.4 m/s± 0.2 m/s 2.2 m/s
20.01.2021 00 1.1 m/s 1.6 m/s 2.1 m/s± 0.3 m/s 1.2 m/s
20.01.2021 06 0.8 m/s 1.4 m/s 1.9 m/s± 0.3 m/s 1.3 m/s
20.01.2021 12 0.4 m/s 0.9 m/s 1.5 m/s± 0.3 m/s 0.6 m/s
20.01.2021 18 0.3 m/s 1.0 m/s 1.5 m/s± 0.3 m/s 1.0 m/s
21.01.2021 00 0.3 m/s 1.2 m/s 1.8 m/s± 0.4 m/s 1.0 m/s
21.01.2021 06 0.2 m/s 0.9 m/s 2.1 m/s± 0.4 m/s 1.1 m/s
21.01.2021 12 0.3 m/s 0.8 m/s 1.7 m/s± 0.4 m/s 0.9 m/s
21.01.2021 18 0.2 m/s 0.9 m/s 2.0 m/s± 0.5 m/s 0.7 m/s
22.01.2021 00 0.1 m/s 1.0 m/s 1.9 m/s± 0.4 m/s 0.9 m/s
22.01.2021 06 0.2 m/s 0.9 m/s 1.6 m/s± 0.4 m/s 0.4 m/s
22.01.2021 12 0.3 m/s 1.0 m/s 1.7 m/s± 0.4 m/s 0.3 m/s
22.01.2021 18 0.1 m/s 0.9 m/s 1.9 m/s± 0.5 m/s 0.7 m/s
23.01.2021 00 0.2 m/s 1.0 m/s 2.3 m/s± 0.5 m/s 0.6 m/s
23.01.2021 06 0.2 m/s 1.0 m/s 2.2 m/s± 0.5 m/s 0.6 m/s
23.01.2021 12 0.3 m/s 1.2 m/s 2.7 m/s± 0.6 m/s 0.3 m/s
23.01.2021 18 0.3 m/s 1.4 m/s 3.1 m/s± 0.6 m/s 1.0 m/s
24.01.2021 00 0.2 m/s 1.3 m/s 2.9 m/s± 0.6 m/s 0.4 m/s
24.01.2021 06 0.3 m/s 1.3 m/s 3.7 m/s± 0.7 m/s 0.3 m/s
24.01.2021 12 0.2 m/s 1.5 m/s 3.7 m/s± 0.7 m/s 0.5 m/s
24.01.2021 18 0.3 m/s 1.6 m/s 3.5 m/s± 0.7 m/s 0.3 m/s
25.01.2021 00 0.5 m/s 1.6 m/s 2.9 m/s± 0.7 m/s 1.0 m/s
25.01.2021 06 0.1 m/s 1.8 m/s 3.8 m/s± 0.9 m/s 1.7 m/s
25.01.2021 12 0.7 m/s 2.2 m/s 4.2 m/s± 0.9 m/s 2.0 m/s
25.01.2021 18 0.6 m/s 2.5 m/s 5.4 m/s± 1.0 m/s 2.7 m/s
26.01.2021 00 1.3 m/s 2.9 m/s 5.2 m/s± 1.1 m/s 3.0 m/s
26.01.2021 06 1.9 m/s 3.4 m/s 5.9 m/s± 1.2 m/s 3.4 m/s
26.01.2021 12 2.1 m/s 4.0 m/s 6.4 m/s± 1.4 m/s 3.9 m/s
26.01.2021 18 2.4 m/s 4.4 m/s 7.5 m/s± 1.4 m/s 4.5 m/s
27.01.2021 00 2.7 m/s 4.9 m/s 8.7 m/s± 1.6 m/s 4.8 m/s
27.01.2021 06 3.4 m/s 5.5 m/s 10.3 m/s± 1.6 m/s 6.3 m/s
27.01.2021 12 3.3 m/s 5.6 m/s 9.9 m/s± 1.5 m/s 7.0 m/s
27.01.2021 18 2.3 m/s 5.2 m/s 10.2 m/s± 1.3 m/s 6.3 m/s
28.01.2021 00 2.2 m/s 5.1 m/s 8.9 m/s± 1.3 m/s 6.6 m/s
28.01.2021 06 2.5 m/s 5.2 m/s 7.3 m/s± 1.4 m/s 7.0 m/s
28.01.2021 12 2.2 m/s 4.8 m/s 6.9 m/s± 1.2 m/s 6.9 m/s
28.01.2021 18 2.1 m/s 4.8 m/s 7.2 m/s± 1.1 m/s 6.1 m/s
29.01.2021 00 1.2 m/s 4.7 m/s 7.8 m/s± 1.3 m/s 6.4 m/s
29.01.2021 06 1.7 m/s 5.0 m/s 7.3 m/s± 1.3 m/s 6.7 m/s
29.01.2021 12 1.8 m/s 4.5 m/s 6.4 m/s± 1.2 m/s 5.8 m/s
29.01.2021 18 1.2 m/s 4.2 m/s 5.9 m/s± 1.2 m/s 5.4 m/s
30.01.2021 00 2.4 m/s 4.0 m/s 5.3 m/s± 0.9 m/s 4.7 m/s
30.01.2021 06 2.6 m/s 4.1 m/s 5.5 m/s± 0.8 m/s 4.8 m/s
30.01.2021 12 2.3 m/s 4.1 m/s 5.4 m/s± 0.8 m/s 4.5 m/s
30.01.2021 18 1.5 m/s 4.0 m/s 6.0 m/s± 0.9 m/s 3.9 m/s
31.01.2021 00 2.7 m/s 4.2 m/s 6.1 m/s± 0.9 m/s 4.3 m/s
31.01.2021 06 2.1 m/s 4.5 m/s 6.5 m/s± 1.0 m/s 4.6 m/s
31.01.2021 12 2.2 m/s 4.5 m/s 6.4 m/s± 1.0 m/s 4.8 m/s
31.01.2021 18 1.7 m/s 3.5 m/s 5.0 m/s± 1.1 m/s-999.0 m/s